To Triantafyllo tis Nostimias – The Rose of Taste

Greek Tavern | 4,5 ☆ on Google
6 min away
Price range €